Phần mềm Báo cáo thống kê

Phần mềm Báo cáo thống kê

HOẠT ĐỘNG TRÊN CÁC THIẾT BỊ DI ĐỘNG

HOẠT ĐỘNG TRÊN CÁC THIẾT BỊ DI ĐỘNG

Phần mềm hỗ trợ tối đa người dùng trong quá trình sử dụng cũng như vận hành hệ thống. Với đặc thù tối ưu cho nghiệp vụ tra cứu và thống kê, phần mềm có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi trên các thiết bị di động với giao diện thân thiện và tối giản các thao tác thực hiện báo cáo
HỆ THỐNG BÁO CÁO KHOA HOC

HỆ THỐNG BÁO CÁO KHOA HOC

Phần mềm quản lý báo cáo thống kê y tế được trình bày rõ ràng và đảm bảo tính khoa học. Các hình thức phân tích thiết kế cũng như các công nghệ áp dụng cho hệ thống hoàn toàn thích hợp với điều kiện của ngành y tế và không lạc hậu so với công nghệ chung của khu vực và thế giới.
HỆ THỐNG CÓ TÍNH MỞ RỘNG VÀ TƯƠNG THÍCH CAO

HỆ THỐNG CÓ TÍNH MỞ RỘNG VÀ TƯƠNG THÍCH CAO

Hệ thống được thiết kế trên cơ sở các ứng dụng CNTT hiện đại, có sử dụng phần mềm mã nguồn mở để thiết kế, có độ tin cậy cao, kết nối và sử dụng các thiết bị theo kiểu mô đun (module) để dễ dàng mở rộng và nâng cấp về sau khi có nhu cầu.
HỆ THỐNG BÁO CÁO ĐẶC THÙ NGÀNH Y TẾ

HỆ THỐNG BÁO CÁO ĐẶC THÙ 

Hệ thống được xây dựng phù hợp với các yêu cầu về mặt quản lý cũng như chuyên môn trong trong giai đoạn hiện nay và định hướng trong tương lai. Hệ thống được thiết lập dựa trên nhu cầu báo cáo thực tế của các đơn vị đối với các cơ quan chủ quản